Индивидуални уроци

...

Предвидили сме и индивидуални уроци при необходимост и желание от страна на всеки ученик, независимо дали посещава наши курсове или не.

Индивидуалните уроци са отличен начин за запълване на пропуски и неясноти от изучаваният материал.

vega.png

гр. София

бул. Васил Левски 94а