гр. София

бул. Васил Левски 94а

7 - ми клас

...

Курсовете са изцяло насочени към подготовка за изпита за външно оценяване. 


Курсът е напълно съобразен с изискванията на МОН и новия формат на матурите. Целта е качествена подготовка за постигане на отлични резултати на изпитите през учебната

2019/2020 год.

За да осигурим качество на курса предвиждаме:

        130 учебни часа

        малки групи от 4 до 8 ученика

        детайлна работа по теми

        текущ тест на всеки раздел

        домашна работа за всяко следващо занятие

        3 безплатни пробни изпита във формата на НВО

        уютна и ненатоварваща учебна среда

График: курсът ще се проведе по предварително зададен график, като стартира в седмицата 15.09.2019 год.

702 лв.

за всеки предмет

vega.png