5 - ти клас

...

Целта на курса е лесен и незатормозяващ преход от начален към среден етап на образованието и полагане на стабилни основи за постигане на отлични резултати на матурите след 7-ми клас.

За да осигурим качество на курса предвиждаме:

        75 учебни часа

        малки групи от 4 до 8 ученика

        детайлна работа по теми

        текущ тест на всеки раздел

        домашна работа за всяко следващо занятие

        3 безплатни пробни изпита във формата на НВО

        уютна и ненатоварваща учебна среда

График: курсът ще се проведе по предварително зададен график, като стартира в седмицата 15.09.2019 год.

450 лв.

за всеки предмет

vega.png

гр. София

бул. Васил Левски 94а