гр. София

бул. Васил Левски 94а

1 - 4 клас забавна математика

...

Нека развием креативното, логическото и математическото мислене на децата по един приятен и забавен начин. Така ще положим здрави основи за постигане на отлични резултати както в училище така и при евентуално бъдещо кандидатстване без обикновенно съпътстващия стрес.

За да осигурим качество на курса предвиждаме:

        70 учебни часа

        малки групи от 4 до 8 ученика

        детайлна работа по теми

        текущи тестове

        домашна работа за всяко следващо занятие

        уютна и ненатоварваща учебна среда

График: курсът ще се проведе по предварително зададен график, като стартира в седмицата 15.09.2019 год.

450 лв.

vega.png